Privacy
statement

Persoonsgegevens die wij verwerken

COM Creative verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Verantwoordelijke instantie voor het verwerken van je persoon gerelateerde gegevens in de zin van de Wet op de Privacybescherming is NPB Media.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie bijzondere persoonsgegevens (godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke voorkeur, gezondheid e.d.) te verzamelen, behoudens met jouw toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming bijzondere persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via sales@comcreative.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

COM Creative verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doeleinden:

 • Om een relatie met je te kunnen aangaan;
 • Om de relatie met je te onderhouden en onze dienstverlening uit te voeren;
 • Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten;
 • Voor promotie- en marketingdoeleinden;
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om wettelijke verplichtingen na te komen;
 • Om je gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Delen met anderen

COM Creative verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt persoonsgegevens uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe gaat COM Creative met jouw gegevens om

Jouw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Binnen COM Creative kunnen jouw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar sales@comcreative.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou gedaan is, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om in deze kopie je pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van jouw privacy. COM Creative zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

In kaart brengen websitebezoek

COM Creative gebruikt alleen technische en functionele cookies alsmede analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: Veilig internetten

Beveiliging

COM Creative neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Neem contact op